Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Groenlo
 
 
WELKOM

WELKOM
Welkom
 
De Hervormde Gemeente Groenlo heet u van harte welkom.
Iedere zondag is er een Eredienst, aanvang 10.00uur.
Deze diensten worden gehouden op het koor.
De ingang is aan de Kerkhofsteeg.


Mededeling van de kerkenraad:
Vanaf 5 juli as. nog geen kerkdienst in de Oude Calixtus
Als je in ons hart kijkt zouden wij het liefst meteen weer met de kerkdiensten beginnen.
We missen het samen -zijn, we missen de gemeenteleden, we missen het gevoel van één zijn en samen het geloof te beleven, in liederen, gebed en overdenking.
Toch denken we dat je in deze situatie niet af moet gaan op je gevoel, maar je verstand moet volgen omdat:
Het grootste deel van de gemeenteleden bestaat uit de kwetsbare- of risico groep.
Daar horen ook onze kosters bij, die toch een groot deel van de werkzaamheden voor hun rekening zouden moeten nemen.
Een ander punt is dat het Covid 19 virus nu wel erg dicht bij komt. (Denk aan de slachterij Vion.)
Nu er een versoepeling komt denken wij dat het risico ook groter wordt.
            Zie in Duitsland, na het starten van kerkdiensten, zijn weer meer mensen besmet, terwijl alle regels in acht zijn genomen.
            Als kerkenraad hebben we een verantwoordelijkheid naar de gemeenteleden toe.
We zouden het ons zelf niet vergeven als er, omdat we zelf zo graag weer “gewoon” naar de kerk willen, iemand zou worden besmet.
Dat zijn voor ons voldoende argumenten om meer geduld te hebben en nog niet op 5 juli met de kerkdiensten te beginnen.
Godsdienst, de dienst aan God, is zorg dragen voor elkaar en als dat betekent dat we langer moeten wachten, dan moet dat maar.
 
Je hoort wel mensen zeggen dat je als christen toch ook vertrouwen moet hebben.
Laten we denken aan Jezus die verzocht werd door de duivel (Lucas 4: 9- 12):
“De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.
Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken.”
 En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’
 Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’


De PKN Winterswijk biedt de mogelijkheid om via www.kerkomroep.nl 
kerkdiensten te beluisteren.

 
terug
 
 
 
 
Contact adressen
Predikant: Ds. Reinoud Wentink
Adres: Reggestraat 8, 7103EE Winterswijk.
Tel: 0543-848528, 06-48083418
Email: ds.r.wentink@ziggo.nl
Aanwezig in Groenlo op dinsdag

Scribaat kerkenraad:
Adres: Vermeerstraat 11, 7141WS Groenlo
Email: pkn.hervormdegemeentegroenlo@gmail.com

Admin: Kerkvoogdij
Dhr. A.J.G.Vennebekken
Nieuwestraat 10, 7141BZ Groenlo
Tel: 0544 465509

Admin: Diaconie
Mevr. R. Weetink-ter Haar
Piersonstraat 7, 7103HA Winterswijk
Tel: 0543 538525

Admin: Begraafplaats
Dhr. N.C. Winkel
Oude Winterswijkseweg 30a, 7141DG Groenlo
Tel: 06 30447950

Contactpersoon betreffende uitvaarten:
Mevr. A.C. Vennebekken-Tukkers
Email: dinyvennebekken@hotmail.com
Tel: 0544-465509 bgg 06-33686627
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.